Փաստաթղթեր

2022

Տեղեկատվություն 2022 - III
Տեղեկատվություն 2022 - II
Տեղեկատվություն 2022 - I

2021

Տեղեկատվություն 2021 - IV
Տեղեկատվություն 2021 - III
Տեղեկատվություն 2021 - II
Տեղեկատվություն 2021 - I

2020

Տեղեկատվություն 2020 - IV
Տեղեկատվություն 2020 - III
Տեղեկատվություն 2020 - II
Տեղեկատվություն 2020 - I

2019

Տեղեկատվություն 2019 - IV
Տեղեկատվություն 2019 - III
Տեղեկատվություն 2019 - II
Տեղեկատվություն 2019 - I

2018

Տեղեկատվություն 2018 - IV
Տեղեկատվություն 2018 - III
Տեղեկատվություն 2018 - II
Տեղեկատվություն 2018 - I

2017

Տեղեկատվություն 2017 - IV
Տեղեկատվություն 2017 - III
Տեղեկատվություն 2017 - II
Տեղեկատվություն 2017 - I

2016

Տեղեկատվություն 2016 - IV
Տեղեկատվություն 2016 - III
Տեղեկատվություն 2016 - II
Տեղեկատվություն 2016 - I

2015

Տեղեկատվություն 2015 - IV
Տեղեկատվություն 2015 - III
Տեղեկատվություն 2015 - II
Տեղեկատվություն 2015 - I

2014

Տեղեկատվություն 2014 - IV
Տեղեկատվություն 2014 - III
Տեղեկատվություն 2014 - II
Տեղեկատվություն 2014 - I

2013

Տեղեկատվություն 2013 - IV
Տեղեկատվություն 2013 - III
Տեղեկատվություն 2013 - II
Տեղեկատվություն 2013 - I

Տարածաշրջանային Ցանկ